гр.София – Производство, Ортопедия
адрес: ул. “Арх. Петко Момчилов” № 2-8
телефон: 0882 415 398; mail: r.georgieva@k-k.bg – за производствени въпроси
телефон: 0889 492 500; mail: info@orthokk.com – за документални въпроси