09Jul/15

Ортопедични детски обувки от Колев и Колев

Почти от самото създаване на Колев и Колев, към нас се обръщат родители, с молба да изработим на децата им индивидуални чифтове обувки с ортопедични корекции.  Понякога сме правили това с модели от актуалната ни колекция, а друг път сме  коригирали обувки, които те са закупили от други производители. Отзовавали сме се винаги, когато можем, защото за нас е важно всички деца да носят красиви и удобни обувки.

С разрастването и развитието на нашата производствена база  през 2012 година, положихме началото и на специализирано  производство на терапевтични детски обувки, защото:

 • Разполагаме със специалисти, които да изработят най-подходящите обувки, предписани от ортопед.
 • С обувки изработени от нас, детето има самочувствието, че носи не само подходящи, но и модерни обувки като връстниците си.
 • Можем да дадем възможност за избор на модел от актуалната ни сезонна колекция.
 • Можем да дадем възможност за избор на цвят на обувките, различен от стандартните за модела.
 • Използваме материали с най-високо качество.
 • За нас е важно деца да носят удобни и красиви обувки.

Нашите специалисти могат да изработят както нови обувки с модели от колекцията на Колев и Колев, така и да нанесат корекции, върху чифтове, които вече сте закупили.
Обичайни корекции

 • Добавяне на повдигане за сводове
 • Повдигане на външен/вътрешен ръб
 • Подложка за скъсяване до/над 3 см
 • Изработка по гипсова отливка
 • Изработка и корекция на други видове ортопедични обувки(след консултация)


Процедура по изработване на ортопедични обувки с протокол и отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане

За да получите ортопедични обувки изработени от Колев и Колев с протокол е достатъчно:

 • да представите в приемна на Колев и Колев медицински протокол издаден от лекарска комисия
 • да си изберете подходящия модел
 • да получите проформа фактура от Колев и Колев ООД за стойността на чифта
 • да представите проформа фактурата и медицинския протокол в Агенцията за социално подпомагане и да кандидатствате за помощ
 • да получите от Директора на агенцията за социално подпомагане индивидуална заповед с упоменатата сума, която  се отпуска безвъзмездно
 • да направите поръчка за производството на чифта
 • да представите копие от заповедта на Директора на Агенцията при получаване на готовите  обувки
 • да получите от Колев и Колев фактура с фискален бон и приемо-предавателен протокол
 • да подпишете декларация за информираност
 • да предоставите  фактурата и фискалния бон в Агенцията за социално подпомагане