Ортопедични стелки

Обувки за деца с детска церебрална парализа

Обувки за скъсяване на крак с повдигане по цялата дължина

Силно укрепени обувки с функция, заместваща шина

Обратни обувки“ (за варусен деформитет)

Обувки за шина

Обувки за скъсяване на крака и шини на двата крака