Ние в Колев и Колев извършваме диагностика на ходилото и в зависимост от функционалните нарушения изработваме индивидуални стелки. Разполагаме със съвременно технологично оборудване и използваме висококачествени материали.

Към всеки клиент подхождаме индивидуално, сканираме ходилата му и създаваме 3D образ. Използвайки информацията за състоянието на ходилото, ние създаваме индивидуален проект за стелка. Изработваме я от подходящ материал, съобразен с ортопедичния проблем, като използваме специализирано оборудване.

 

 

РЕЗУЛТАТИ

  • При децата с функционални ортопедични проблеми навременната корекция на позицията на стъпалото, може да доведе до пълно отстраняване на проблема, а при по-големи отклонения от нормалното развитие до значително подобрение на функцията на стъпалото.
  • При възрастните, страдащи от функционална деформация на стъпалата – подобрението и пълно облекчаване на болката настъпва незабавно. Индивидуално изработените от нас стелки създава комфорт и устойчивост при ходене.

 

ДИАГНОСТИКА НА ХОДИЛА

В приемната на Колев и Колев разполагаме със съвременно оборудване за статично и динамично сканиране на ходилата. Резултатът е образ на ходилата с информация за съществуващи ортопедични проблеми. Информацията може да се използва от лекуващи ортопеди и дава възможност за изработване на индивидуална стелка.